Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

Rešeršní služby

Rešerše před podáním přihlášky nové ochranné známky

Účel provádění rešerší: Příslušný úřad zamítne přihlášku známky v případě, že přihlašované označení nemůže vůbec tvořit ochrannou známku (například je obecným pojmenováním daných výrobků a služeb), anebo v případě, že je označení stejné nebo podobné starší ochranné známce, již dříve zapsané pro stejné nebo podobné výrobky a služby. V rámci rešerše prověříme, zda není dán některý z těchto důvodů pro zamítnutí přihlášky.

Výsledek rešerše: Písemný posudek ve formě .pdf dokumentu zaslaného e-mailem, obsahující:

  • návrh zatřídění do příslušných tříd výrobků a služeb
  • vyjádření k tzv. absolutním překážkám zápisu (tedy k tomu, zda označení může tvořit ochrannou známku)
  • vyjádření k tzv. relativním překážkám zápisu (identifikaci potenciálně zaměnitelných starších ochranných známek a posouzení rizik, které z nich pro přihlašovanou známku vyplývají)

Cena:

národní ochranná známka (ČR, SR příp. jiná země EU) – 1.500,- Kč + DPH (v případě objednání rešerše bez zájmu o registraci činí odměna 2.500,- Kč + DPH)

ochranná známka EU – 4.000,- Kč + DPH (slovní nebo obrazová); 5.000,- Kč + DPH (kombinovaná)

mezinárodní ochranná známka (pro účely zápisu existující známky do členských zemí tzv. Madridské úmluvy) - 4.000,- Kč + DPH (slovní nebo obrazová); 5.000,- Kč + DPH (kombinovaná)


Kontinuální rešerše

Prostředek ochrany zapsané ochranné známky proti přihláškám zaměnitelných označení. Při kontinuální rešerši kontrolujeme 5x ročně rejstřík známek abychom zjistili potenciálně zaměnitelné přihlášky v průběhu trvání 3-měsíční lhůty k jejich zveřejnění před zápisem.

Výsledek kontinuální rešerše – upozorníme na nalezené přihlášky podobných známek, poskytneme vyjádření k míře rizika plynoucího z dané přihlášky a navrhneme další postup.

Cena (za 1 rok, zahrnuje 5x rešerši v rámci nově podaných přihlášek):

národní ochranná známka – 6.000,- Kč + DPH (slovní nebo obrazová); 8.000,- Kč + DPH (kombinovaná ochranná známka)

ochranná známka EU – 16.000,- Kč + DPH (slovní nebo obrazová); 18.000,- Kč + DPH (kombinovaná ochranná známka)

 

Pro zaslání předběžné poptávky rešerše spojené s registrací ochranné známky nás kontaktujte na lawyer@lawyer.cz

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz