Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

Informace o OZ

Druhy ochranných známek

 • slovní: slovní označení v běžném písmu (názvy firmy, výrobků, služeb, reklamní slogany atd.)
 • obrazové: tvořeny kresbou (abstraktní loga)
 • kombinované: kombinace slov a kresby (loga)

Působnost ochranných známek

 • národní: ochranná známka platí v České republice
 • mezinárodní: ochranná známka platí v určené zemi
 • Společenství: ochranná známka platí v Evropské unii

Účel zápisu ochranné známky

 • obrana proti nekalosoutěžnímu jednání konkurenčních subjektů, a to zápisem loga firmy, názvu výrobku či služeb, reklamního sloganu apod.

Práva z ochranné známky

 • výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna.
 • právo používat spolu s ochrannou známkou značku ®.
 • nikdo nesmí v obchodním styku (na trhu) bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat shodné či zaměnitelné označení
 • práva plynoucí ze zápisu ochranné známky trvají 10 let ode dne podání přihlášky

Srovnání ochranných známek

druh ochr. známky územní platnost cena
služby registrace/správní poplatky
výhody nevýhody délka řízení o zápisu ochranné známky
 NÁRODNÍ  ČR  5.000,-Kč + DPH / 5000,-Kč  rychlost, jednoduchost, nízké náklady omezený územní rozsah   cca. 6 měsíců
NÁRODNÍ V ZAHRANIČÍ   libovolná zvolená země  10.000,- Kč + DPH / dle konkrétních poplatků ve zvolené zemi (+ služby event. místního zástupce) rychlost, nezávislost registrace na registračním procesu v jiné zemi   administrativní náročnost, event. nutnost zastoupení místním zástupcem 6 měsíců - 1 rok (dle praxe UPV v konkrétní zemi) 
 SPOLEČENSTVÍ  všechny členské země EU bez výjimky 8.000,- Kč + DPH / 900,- Euro  ochrana v celé EU   finanční nákladnost, nutnost vysoké rozlišovací schopnosti z důvodu zamezení zaměnitelnosti  cca. 1 rok
 MEZINÁRODNÍ libovolný počet zemí, které jsou členy Madridské úmluvy (v současnosti 82 zemí z celého světa)  10.000,- Kč + DPH / 653 CHF + 73 CHF za každou zvolenou zemi  široký výběr zemí, nižší finanční nákladnost (v případě nižšího počtu zvolených zemí)  nutnost předchozí registrace národní ochr. známky v ČR, časová náročnost   více než 1 rok
Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz