Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

Ceník

Cena zahrnuje:

 • zatřídění dle mezinárodního třídění výrobků a služeb (jeho návrh je součástí rešeršního posudku, nebo je vytvořen v rámci zpracování přihlášky, pokud není rešerše objednána),
 • podání přihlášky, zastupování v řízení a komunikaci s příslušným registračním úřadem v průběhu celého řízení o registraci známky, včetně finálního přeposlání certifikátu o zápisu známk
 • u registrace národní ochranné známky také zpracování vyjádření k případným námitkám proti zápisu známky, a to v případě, že je objednáno také zpracování rešeršního posudku.

Celkové náklady na registraci vždy sestávají z:

 • ceny registračních služeb
 • ze správního poplatku, který se za řízení o registraci platí přímo registračnímu úřadu

Národní ochranné známky (ČR)

 • 5.000,-Kč služby registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví (zpracování zatřídění i přihlášky a zastupování v řízení o zápisu známky)
 • + 5.000,-Kč správní poplatek Úřadu průmyslového vlastnictví (zahrnuje max. 3 třídy výrobků a služeb - v případě, že je nutno označení zatřídit do vyššího počtu tříd, zvyšuje se poplatek o 500,- Kč za každou další třídu navíc). Poplatek se platí převodem na účet úřadu do 30 dní od podání přihlášky ochranné známky.
 • případně 2.500,- Kč za zpracování rešeršního posudku

Ochranné známky Společenství (EU)

 • 8.000,- Kč služby registrace u OHIM (zpracování zatřídění i přihlášky a zastupování v řízení o zápisu známky)
 • + 900 EUR správní poplatek za podání přihlášky zahrnující 3 třídy výrobků a služeb (v případě, že je nutno označení zatřídit do vyššího počtu tříd, zvyšuje se poplatek o 150,- Euro za každou další třídu navíc)
 • rešeršní služby - 4.000,- Kč (označení slovní nebo slovní grafické) nebo 5.000,- Kč (označení kombinované nebo obrazové)
 • v případě, že jsou proti přihlášce ze strany oprávněného subjektu podány námitky, bývá zpracování kvalifikovaného vyjádření k těmto námitkám účtováno hodinovou sazbou (2.500,- Kč / hod.), přičemž standardní objem práce je 4-5 hod.

Mezinárodní zápis ochranné známky (takto lze registrovat již zapsanou anebo přihlášenou národní ochrannou známku do cca. 80 členských zemí Madridské dohody)

 • 10.000,-Kč služby registrace u WIPO
 • + správní poplatek 653 CHF základ a 73 CHF za každou zemi, do níž je zápis požadován. Výši poplatku vyčíslíme na požádání podle zvolených zemí.
 • rešeršní služby - 4.000,- Kč (označení slovní nebo slovní grafické) nebo 5.000,- Kč (označení kombinované nebo obrazové)
 • v případě námitek nebo odmítnutí ochrany v některé z vybraných zemí jsou služby účtovány hodinovou sazbou (2.500,- Kč / hod.). V případě potřeby zastoupení místním zástupcem v dané zemi jsme připraveni tyto služby zprostředkovat.

Další služby

 • 2.500,-Kč obnovení platnosti národní ochranné známky + správní poplatek 2.500,-Kč
 • 10.000,-Kč registrace národní ochranné známky na Slovensku
 • 3.000,-Kč registrace změn v rejstříku ÚPV (změny majitele, převody ochranných známek atd.)
 • zastupování v námitkovém řízení - u přihlášek národních ochranných známek, které podáváme, a u nichž jsme zpracovali rešeršní posudek, je zastupování v řízení o námitkách zahrnuto v ceně registrace. V případě ostatních národních známek a v případě přihlášek ochranných známek Společenství je zastupování účtováno hodinovou sazbou (2.500,- Kč / hod.) v předem sjednaném rozsahu.

Cena rešeršních služeb

 • 1.500,- Kč u národní ochranné známky
 • 4.000,- Kč u ochranné známky Společenství (slovní nebo slovní grafická známka)
 • 5.000,- Kč u ochranné známky Společenství (kombinovaná nebo obrazová známka)
 • 4.000,- Kč u mezinárodního zápisu ochranné známky (slovní nebo slovní grafická známka)
 • 5.000,- Kč u mezinárodního zápisu ochranné známky (kombinovaná nebo obrazová známka)

Cena kontinuální rešeršní služby - národní ochranná známka - za 1 rok

 • 6.000,- Kč u slovní a obrazové ochranné známky
 • 8.000,- Kč u kombinované ochranné známky

Cena kontinuální rešeršní služby - ochranná známka Společenství - za 1 rok

 • 16.000,- Kč u slovní a obrazové ochranné známky
 • 18.000,- Kč u kombinované ochranné známky

Ceny ostatních služeb

 • dohodou

Veškeré ceny našich služeb jsou uvedeny bez DPH. U správního poplatku se DPH neúčtuje. Dokladem pro zaúčtování správního poplatku je výpis o podání přihlášky ochranné známky z internetu (během řízení) a certifikát o zápisu (po ukončení řízení).

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz