Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

REGISTRACE MEZINÁRODNÍ JINÉ STÁTY

Platnost: vybrané členské země tzv. Madridské úmluvy (cca. 80 zemí po celém světě); takto lze do daných zemí zaregistrovat pouze již existující ochrannou známku (alespoň ve fázi podané přihlášky, národní nebo EU)

Účinky: takto zapsaná ochranná známka má v cílové zemi stejnou váhu jako místní národní ochranná známka

Úřad, obvyklá délka trvání řízení: Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO); řízení má dvě fáze:

1) fázi řízení před WIPO (řádově několik měsíců), končí zveřejněním známky ve věstníku WIPO

2) po zveřejnění ve věstníku mají cílové země lhůtu 12 až 18 měsíců na provizorní odmítnutí přihlášky, o čemž následně probíhá řízení před místním národním úřadem průmyslového vlastnictví

Náklady na registraci:

10.000,- Kč + DPH - služby registrace u WIPO  (zpracování zatřídění i přihlášky a zastupování v řízení o mezinárodním zápisu známky)

+ poplatky úřadu, u něhož je registrována původní známka (2.500,- Kč v případě českého UPV, 300 EUR v případě OHIM)

+ poplatky WIPO (platí se v CHF, přičemž výše závisí na počtu cílových zemí, počtu tříd výrobků a služeb a grafickém provedení ochranné známky)

Poplatky WIPO vyčíslíme na základě specifikace cílových zemí.

rešeršní posudek (volitelné) - 4.000,- Kč + DPH (slovní nebo obrazová známka) / 5.000,- Kč + DPH (kombinovaná známka); standardně vždy doporučujeme provedení rešerše před podáním přihlášky, za účelem zjištění starších, potenciálně zaměnitelných známek, které by mohly být důvodem pro zamítnutí přihlášky

 

Pro zaslání předběžné poptávky registrace nás kontaktujte na lawyer@lawyer.cz, resp. klikněte na záložku "REGISTROVAT ochrannou známku" pravo nahoře

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz