Registrace ochranné známky

your partner for registration of trademarks
+420 596 11 22 33

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI, PŘEVODY

Obnova ochranné známky:

Po uplynutí 10-ti leté doby ochrany (počítá se od podání přihlášky, čili zahrnuje rovněž délku zápisného řízení) je možno její platnost obnovit na dalších 10 let. Návrh na obnovu je možné podat kdykoli v průběhu posledního roku trvání ochrany.

Náklady na obnovu

2.500,-Kč + DPH – služby v rámci řízení o obnově obnovení platnosti národní ochranné známky

+ 2.500,-Kč - správní poplatek Úřadu průmyslového vlastnictví, platí se převodem přímo na účet úřadu

5.000,- Kč + DPH – služby v rámci řízení o obnově obnovení platnosti ochranné známky EU

+ 1.350,- EUR poplatky splatné přímo OHIM / EUIPO (zahrnuje max. 3 třídy výrobků a služeb - v případě, že je nutno označení zatřídit do vyššího počtu tříd, zvyšuje se poplatek o 400 EUR za každou další třídu navíc) // od 23.3.2016 poplatky za obnovu odpovídají výši poplatků za registraci nové známky

 

Zápis převodu a přechodu ochranných známek na jiného vlastníka, licence:

Převod

Ochrannou známku lze převést na jiný subjekt, který je následně zapsán jako nový vlastník známky. K převodu je standardně nutné uzavření smlouvy (nezasílá se úřadu, je však nezbytná z právních i účetních důvodů). V rámci našich služeb zpracujeme smlouvu s nabyvatelem známky, a zajistíme zápis změny vlastníka známky u příslušného úřadu.

Náklady na převod známky:

2.500,-Kč + DPH – služby v rámci řízení o zápisu převodu národní ochranné známky

600,- Kč - správní poplatek Úřadu průmyslového vlastnictví, platí se převodem přímo na účet úřadu

5.000,- Kč + DPH - služby v rámci řízení o zápisu převodu ochranné známky EU

200 EUR – poplatek OHIM / EUIPO za zápis převodu ochranné známky EU

zpracování smlouvy o převodu známky naceňujeme hodinovou sazbou dle složitosti konkrétního případu

 

Přechod

Zahrnuje případy, kdy ochranná známka přechází na nového vlastníka automaticky, v důsledku jiných právních skutečností (zejména v důsledku korporátních přeměn nebo v důsledku převodu závodu)

Náklady na zápis přechodu známky:

2.500,-Kč + DPH – služby v rámci řízení o zápisu přechodu národní ochranné známky

5.000,- Kč + DPH – služby v rámci řízení o zápisu přechodu ochranné známky EU

v případě přechodu známky se poplatky úřadu nehradí

 

Licence

Je možné udělit jiné osobě právo k užívání ochranné známky, aniž by došlo k úplnému převodu známky a změně vlastníka. K tomu slouží institut licence, která se zapisuje do rejstříku k příslušné známce. K převodu je standardně nutné uzavření smlouvy (nezasílá se úřadu, je však nezbytná z právních i účetních důvodů). V rámci našich služeb zpracujeme smlouvu s nabyvatelem licence, a zajistíme zápis licence u příslušného úřadu.

Náklady na zápis licence:

2.500,-Kč + DPH – služby v rámci řízení o zápisu licence k národní ochranné známce

600,- Kč - správní poplatek Úřadu průmyslového vlastnictví, platí se převodem přímo na účet úřadu

5.000,- Kč + DPH - služby v rámci řízení o zápisu licence k ochranné známce EU

200 EUR – poplatek OHIM / EUIPO za zápis licence k ochranné známce EU

zpracování licenční smlouvy naceňujeme hodinovou sazbou dle složitosti konkrétního případu

 

Pro zaslání předběžné poptávky obnovy, převodu, přechodu či licence nás kontaktujte na lawyer@lawyer.cz

Kontakt

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., advokátní kancelář tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz   Osoby odpovědné za sekci Trademarks.cz: Mgr. Petr Mališ e-mail: malis@lawyer.cz

kde nás najdete
© trademarks.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz